TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
1         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
1         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
1         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
1         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
2         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
2         
         
TEAMG1G2G3G4G5G6G7S
3         
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         1
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         1
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         1
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         1
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         2
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         2
         
SG7G6G5G4G3G2G1TEAM
         3
         

TEAMG1G2G3G4G5G6G7S

F